Có 1 kết quả:

lǔ mǎng

1/1

lǔ mǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 魯莽|鲁莽[lu3 mang3]