Có 1 kết quả:

lǔ mǎng ㄌㄨˇ ㄇㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 魯莽|鲁莽[lu3 mang3]