Có 1 kết quả:

lǔ cài

1/1

lǔ cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pot-stewed dish