Có 1 kết quả:

wò hǔ

1/1

wò hǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crouching tiger
(2) fig. major figure in hiding
(3) concealed talent