Có 1 kết quả:

wèi xīng tú xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

satellite photo