Có 1 kết quả:

Wèi bīn

1/1

Wèi bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Weibin district of Xinxiang city 新鄉市|新乡市[Xin1 xiang1 shi4], Henan