Có 2 kết quả:

Yìn táiyìn tái

1/2

Yìn tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yintai District of Tongchuan City 銅川市|铜川市[Tong2 chuan1 Shi4], Shaanxi

yìn tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ink pad
(2) stamp pad