Có 2 kết quả:

Yìn dù ní xī yàyìn dù ní xī yà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Indonesia

Từ điển phổ thông

nước Indonesia