Có 1 kết quả:

Yìn dù zhī nà ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Indo-China (transliteration)