Có 1 kết quả:

Yìn dù jīn huáng lí ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indian golden oriole (Oriolus kundoo)