Có 1 kết quả:

Yìn dù guǐ jiāo

1/1

Yìn dù guǐ jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 斷魂椒|断魂椒[duan4 hun2 jiao1]