Có 1 kết quả:

yìn bà zi

1/1

yìn bà zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seal of authority
(2) official seal