Có 1 kết quả:

Yìn Zhī lǜ què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indochinese green magpie (Cissa hypoleuca)