Có 1 kết quả:

Yìn jiāng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn ㄧㄣˋ ㄐㄧㄤ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yinjiang Tujia and Hmong autonomous county in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区[Tong2 ren2 di4 qu1], Guizhou