Có 1 kết quả:

yìn miǎn hè tóu què méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) manipur fulvetta (Fulvetta manipurensis)