Có 1 kết quả:

wēi rú zhāo lù

1/1

wēi rú zhāo lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

precarious as the morning dew (idiom); fig. ephemeral and precarious nature of human existence