Có 1 kết quả:

wēi cí sǒng tīng ㄨㄟ ㄘˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to startle sb with scary tale