Có 1 kết quả:

wēi xiǎn

1/1

wēi xiǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

nguy hiểm

Từ điển Trung-Anh

(1) danger
(2) dangerous