Có 1 kết quả:

wēi nàn

1/1

wēi nàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tình huống khốn khó

Từ điển Trung-Anh

calamity