Có 1 kết quả:

jí xìng fā huī

1/1

Từ điển Trung-Anh

improvisation