Có 1 kết quả:

luǎn yuán chuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

oval window between middle and inner ear