Có 1 kết quả:

luǎn xíng

1/1

luǎn xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oval
(2) egg-shaped (leaves in botany)