Có 1 kết quả:

luǎn mǔ xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

egg cell