Có 1 kết quả:

luǎn jīng cháo

1/1

luǎn jīng cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ovaries and testes