Có 1 kết quả:

luǎn huáng

1/1

luǎn huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

egg yolk