Có 1 kết quả:

juǎn wěi hóu

1/1

juǎn wěi hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

white-headed capuchin (Cebus capucinus)