Có 1 kết quả:

juǎn jī yún

1/1

juǎn jī yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cirrocumulus (cloud)