Có 1 kết quả:

juǎn bǐ dāo

1/1

juǎn bǐ dāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pencil sharpener (blade-only type)