Có 1 kết quả:

juǎn xiàn qì

1/1

juǎn xiàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fishing reel