Có 2 kết quả:

juǎn zhóujuàn zhóu

1/2

juǎn zhóu

giản thể

Từ điển phổ thông

cuốn, cuộn

juàn zhóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scroll (book or painting)