Có 1 kết quả:

juǎn fēng

1/1

juǎn fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 龍捲風|龙卷风[long2 juan3 feng1]