Có 1 kết quả:

xiè tóu

1/1

xiè tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a woman) to take off one's head ornaments and jewels