Có 1 kết quả:

què bù

1/1

què bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to step back