Có 1 kết quả:

chǎng zi

1/1

chǎng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) factory
(2) mill
(3) yard
(4) depot