Có 1 kết quả:

chǎng lǐ bài

1/1

chǎng lǐ bài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

day off (work)