Có 1 kết quả:

È lè Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Øresund
(2) The Sound (strait between Denmark and Sweden)