Có 1 kết quả:

tīng táng

1/1

tīng táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hall