Có 1 kết quả:

lì jiǔ mí jiān ㄌㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧˊ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to become more resolute with the passing of time (idiom)