Có 1 kết quả:

lì dài

1/1

lì dài

giản thể

Từ điển phổ thông

các triều đại, các triều vua

Từ điển Trung-Anh

(1) successive generations
(2) successive dynasties
(3) past dynasties