Có 1 kết quả:

lì lì kě shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

each one distinguishable