Có 1 kết quả:

lì lì zài mù ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ ㄗㄞˋ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vivid in one's mind (idiom)