Có 1 kết quả:

lì shǐ shàng ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) historical
(2) in history