Có 1 kết quả:

lì shǐ xìng ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

historic