Có 1 kết quả:

lì shǐ yán gé ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) historical development
(2) background