Có 1 kết quả:

lì jìn ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have experienced a lot of
(2) to have been through