Có 1 kết quả:

lì jìn cāng sāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have been through the hardships of life
(2) to have been through the mill