Có 1 kết quả:

lì jiè

1/1

lì jiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

all previous (meetings, sessions etc)