Có 1 kết quả:

lì jiè ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

all previous (meetings, sessions etc)