Có 1 kết quả:

lì nián

1/1

lì nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

calendar year

Từ điển Trung-Anh

(1) over the years
(2) bygone years