Có 1 kết quả:

lì nián ㄌㄧˋ ㄋㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) over the years
(2) bygone years

Từ điển Trung-Anh

calendar year