Có 1 kết quả:

lì shí ㄌㄧˋ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to last
(2) to take (time)
(3) period
(4) diachronic