Có 1 kết quả:

lì cì

1/1

lì cì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) each (item in sequence)
(2) successive