Có 1 kết quả:

lì chéng ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển phổ thông

1. lịch trình tiến hành một công việc
2. diễn biến

Từ điển Trung-Anh

(1) course
(2) process